نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عددی اثر پوشش دهی جوشی بر تنش های پسماند ناشی ازجوشکاری محیطی لوله های فولادی

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 479-488

10.22060/mej.2017.11934.5221

مجید همت زاده؛ حسام الدین مشیدی؛ ایرج ستاری فر


2. بررسی کمانش در پوسته استوانه‌ای با جوش طولی و محیطی

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 551-560

10.22060/mej.2017.12721.5408

پیام سیدمنیر؛ ایرج ستاری فر؛ محمود شاکری


3. بررسی عددی و تجربی تأثیر تعداد لای هها بر تن شهای پسماند در فرآیند روکشدهی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 839-850

10.22060/mej.2016.728

ایمان معصومی دهقی؛ علیرضا فلاحی آرزودار؛ ایرج ستاری فر