نویسنده = �������� ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تئوری و تجربی رفتار خمشی محرک حافظه دار

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 355-362

10.22060/mej.2016.663

حسن قائدعلی؛ سید علی صدوق ونینی؛ مجتبی صدیقی