نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت جاذب دینامیکی برای کاهش صدای یک هواپیمای توربوپراپ

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 91-99

10.22060/mej.2012.54

حامد ملکوتی خواه؛ محمود موسوی مشهدی؛ آرش گل شاه؛ امید محمد پور