نویسنده = �������������������� ��������
تخمین سطح شارژِ مجموعه سلول لیتیومی با اتصال سری با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-26

10.22060/mej.2018.13717.5707

محسن اصفهانیان؛ محمدجواد اسفندیاری؛ وحید اصفهانیان؛ حسن نهضتی؛ حداد میلادی


بررسی تأثیر پاشش چندمرحله‌ای سوخت بر عملکرد و کاهش آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم

دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 1-10

10.22060/mej.2011.55

فتح اله امی؛ کامران پورقاسمی؛ وحید اصفهانیان؛ علی میرمحمدی