نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 427-436

10.22060/mej.2020.16547.6387

احسان اردکانی؛ علیرضا تیمورتاش؛ محمدعلی اردکانی


2. بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب

دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 71-84

10.22060/mej.2011.62

علیرضا تیمورتاش؛ محمدرضا مه پیکر؛ اسماعیل لکزیان