نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مفهومی دستگاه توان سنجی سه‌محورة عضلات کمر در حالت ایزومتریک

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 45-53

10.22060/mej.2010.78

محمودرضا آذغانی؛ فرزام فرهمند؛ علی مقداری؛ فراس حکاک؛ محمد پرنیانپور