نویسنده = �������� ���������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 21-33

10.22060/mej.2012.48

پیمان باشی شهابی؛ حمید نیازمند؛ سید محمدرضا مدرس رضوی