نویسنده = ������������ �������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-46

10.22060/mej.2012.49

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید نیکفر؛ روح اله معتقدی فرد