نویسنده = ������ �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثر هسته هدفمند مرتبه ای بر پاسخ دینامیکی پانل ساندویچی تحت ضربه عرضی با سرعت پایین

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 19-26

10.22060/mej.2012.66

محمد حسین شکیب؛ سید محمد رضا خلیلی؛ کرامت ملک زاده فرد


2. تحلیل ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با نظریه بهبود یافته مرتبه بالا

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 27-33

10.22060/mej.2012.67

بهروز افطاری؛ سید محمد رضا خلیلی؛ علی اصغر جعفری؛ کرامت ملک زاده فرد