نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با نظریه بهبود یافته مرتبه بالا

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 27-33

10.22060/mej.2012.67

بهروز افطاری؛ سید محمد رضا خلیلی؛ علی اصغر جعفری؛ کرامت ملک زاده فرد