نویسنده = ���������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بار باقیمانده‌ و خطای ماشین‌کاری مسیر مستقیم و قوس گوشه در خشن‌کاری وایرکات

دوره 45، شماره 2، دی 1392، صفحه 119-137

10.22060/mej.2013.325

حمید آبیار فیروزآبادی؛ جمشید پرویزیان؛ امیر عبداله؛ علیرضا فدایی تهرانی