نویسنده = ������������ ����������
توسعه ساختار شبکه ای گرادیانی جدید بر اساس سلول واحد بیضوی برای ساخت افزایشی و بررسی خواص آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22060/mej.2023.21736.7504

هدیه مجاوری‌آگاه؛ مسعود عسگری