نویسنده = ���������������� ������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن

دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 19-26

10.22060/mej.2009.253

انوشیروان فرشیدیان فر؛ محمد هادی مهدوی؛ حمید دلیر