نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. مدل سازی فرآیند تغلیظ چند مرحله ای اجباری شورابه

دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 2-2

10.22060/mej.2021.20091.7165

عباس فروزی فشالمی؛ رامین کوهی کمالی


4. مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دوفازی در داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 499-516

10.22060/mej.2019.16044.6272

سیما باجلان؛ رامین کوهی کمالی؛ محمدحسن رحیمیان