نویسنده = ���� ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمانش پوسته استوانه‌ای با بکارگیری سوپرالمان جدید وابسته به اثر اندازه

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 41-50

10.22060/mej.2018.13440.5635

ایمان سلیمانی؛ یعقوب طادی بنی؛ محسن بت شکنان دهکردی