نویسنده = �������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی و تجربی اثر نفوذپذیری پارچه بر پسای یک چتر فرود

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 43-50

10.22060/mej.2016.848

ایمان لاریبی؛ فائزه راثی مرزآبادی؛ فخری اعتمادی