نویسنده = ������������ �������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تولید کاپوت تراکتور به صورت یکپارچه به روش هیدروفرمینگ

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 387-400

10.22060/mej.2016.796

احسان مرزبان شبرخوارکلایی؛ محمد بخشی؛ عبدالحمید گرجی