نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه کندگی شیشه با پلاسمای القای لیزری در حضور میدان مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22060/mej.2022.20622.7278

ناصر عباسی؛ محمدرضا رازفر؛ سیدمهدی رضاعی؛ خسرو معدنی پور؛ محسن خواجه زاده


2. مطالعه تجربی و شبیه‌سازی المان محدود توزیع درجه حرارت در ابزار برش در فرایند ماشینکاری به کمک لیزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22060/mej.2022.20462.7234

سید محمد نیکوئی؛ محمدرضا رازفر؛ محسن خواجه زاده