نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه فیلتر پیش‌بین تعمیم‌یافته برای سامانه های خطی گسسته

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 795-804

10.22060/mej.2016.724

مهدی فتحی؛ نعمت الله قهرمانی؛ محمد علی شاهی آشتیانی؛ محسن فلاح؛ علی محمدی