نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود طراحی محفظه احتراق میکروتوربین گازی180-85 GTCP

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 635-642

10.22060/mej.2016.735

مهران نصرت الهی؛ محمد صدیقی؛ صادق ولایتی مهر؛ جاماسب پیرکندی