نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 5
2. مدلسازی اجزا محدود جایگذاری استنت آلیاژ حافظه‌دار در رگ با درنظرگرفتن آسیب وارد به رگ

دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، اردیبهشت 1400، صفحه 1211-1222

10.22060/mej.2019.16697.6423

فاطمه روحانی؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مصطفی باغانی