نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 5
4. مدل سازی عددی اغتشاش در جریان احتراقی اسپری دیزل با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 823-836

10.22060/mej.2017.12159.5278

محمدرضا کشت کار؛ حسن خالقی؛ سجاد یزدان پرست؛ محمد خرم دل