نویسنده = �������������� ������ ��������
کنترل و کاهش بارهای ناشی از تندباد در هواپیمای انعطاف‌پذیر

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 289-308

10.22060/mej.2022.19869.7136

جواد مسرور؛ سید حسین ساداتی؛ مرتضی شهروی


مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی ایرفویل ناکا0012 در نزدیک سطح

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-144

10.22060/mej.2021.19844.7130

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی بختیاری فر؛ سید حسین ساداتی


تحلیل دینامیکی هواپیمای انعطاف‌پذیر در اغتشاشات جوی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-108

10.22060/mej.2018.13788.5717

جواد مسرور؛ سید حسین ساداتی؛ مرتضی شهروی