نویسنده = ���������� �������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی سه بعدی رفتار قطره و عکس العمل قطره و دیوار در میدان الکتریکی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 755-766

10.22060/mej.2016.750

مصطفی اکبری؛ سیدسعید مرتضوی؛ حامد شاهین ورنوسفادرانی