نویسنده = ������ �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. لنگش آزاد و اجباری محورهای حامل دیسک‌های نامیزان تحت اثر نیروی محوری

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 175-188

10.22060/mej.2016.777

محمد رضا زین العابدینی؛ منصور رفیعیان