نویسنده = ���������������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 639-654

10.22060/mej.2019.16357.6354

آرش آرامش؛ ابراهیم جهانشاهی جواران؛ مهران عامری؛ اقبال بنی اسد عسکری


2. طراحی، ساخت و بررسی عملکرد متمرکز کننده با نقطه کانونی ثابت شفلر در کرمان

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1303-1318

10.22060/mej.2017.13206.5567

محمد امین طالبی زاده؛ ابراهیم جهانشاهی جواران؛ محمد رهنما


3. بهینه‌سازی عملکرد آب‌شیرین‌کن تقطیری چند مرحله ای-تراکم بخار حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 399-412

10.22060/mej.2017.11896.5210

آناهیتا اسدی؛ محمد رهنما؛ ابراهیم جهانشاهی جواران؛ حسام بازرگان هرندی