نویسنده = ���������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی و بهینه‌سازی چگالی شار مغناطیسی در ناحیه براده برداری فرآیند پرداخت‌کاری با سیال هوشمند

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 577-588

10.22060/mej.2017.12146.5269

امیر اسماعیل زارع؛ علی باقری اردکانی؛ سیدمهدی رضاعی؛ عبدالرضا رحیمی