نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت کالیبراتور تراز الکترونیکی دقیق و تحلیل عدم‌قطعیت در فرآیند کالیبراسیون

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1113-1122

10.22060/mej.2017.12144.5294

مهدی غفارزاده؛ علی کمالی ایگلی؛ رضوان عابدینی؛ روح الله رجبی؛ محمد توکلی کجانی