نویسنده = ������������ ��������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین طراحی مفهومی بوسترهای جانبی سوخت جامد طبق نظریه طراحی مشارکتی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 57-65

10.22060/mej.2012.51

علیرضا باصحبت نوین‌زاده؛ مصطفی محمدی؛ مصطفی ذاکری