نویسنده = ���������� ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گرما پویایی روند تغییرات زوایای گشودگی سامانه زمان بندی متغیر پیوسته دریچههای موتور ملی

دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 1-8

10.22060/mej.2010.298

سید مصطفی میرسلیم؛ مجید کرباس فروش‌ها؛ امیرحسین پریور؛ پیمان شرقی