نویسنده = ������������������������� ������������������
استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی خواص ترمودینامیکی محلول لیتیوم برماید-آب

دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 37-45

10.22060/mej.2010.302

سیّدمصطفی حسینعلی‌پور؛ سیّدمحمّدابراهیم درخشانی؛ محمّدمهدی عارفی