نویسنده = ������ ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی گذرا یک طبقه کمپرسور تاندم

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 399-412

10.22060/mej.2017.12446.5338

رضا شمس الدینی لری؛ ابوالقاسم مسگرپور طوسی؛ حمزه اشراقی