نویسنده = محمد ضابطیان طرقی
شبیه‌سازی حرکت میکروشناگران با الگوبرداری از روی اسپرم به روش المان محدود

دوره 54، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1719-1736

10.22060/mej.2022.21196.7397

علی حیدری؛ محمد ضابطیان طرقی؛ سروش ضیایی؛ رضا نصرتی؛ ایمان حلوایی