نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. روش پیش‌شرط توانی در تسریع نرخ همگرایی جریان‌های تراکم‌ناپذیر پایا و ناپایای آشفته

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 437-454

10.22060/mej.2017.13199.5565

پوریا اکبرزاده؛ سید معین درازگیسو؛ محمد امین شهنازی؛ احمد عسکری له‌داربنی