نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر هندسه بر مشخصه های عملکردی ضربه گیرهای نصب شده در سیلندرهای هیدرولیکی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1187-1200

10.22060/mej.2018.13391.5617

معین مجنونی مهردار؛ داود کلانتری؛ سید رضا موسوی سیدی