نویسنده = ���������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی و بهینه‌سازی کابل های آلیاژ حافظه‌دار

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 71-80

10.22060/mej.2018.13705.5695

سعید وحیدی؛ جمال ارغوانی؛ علیرضا استادرحیمی