نویسنده = �������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین سطح شارژِ مجموعه سلول لیتیومی با اتصال سری با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-26

10.22060/mej.2018.13717.5707

محسن اصفهانیان؛ محمدجواد اسفندیاری؛ وحید اصفهانیان؛ حسن نهضتی؛ حداد میلادی