نویسنده = ������ ������ ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی جریان پایا درون گردای سامانۀ پرخوران موتور احتراق داخلی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1469-1486

10.22060/mej.2018.14098.5810

مجتبی فرج پور خاناپشتانی؛ مصطفی آقامیرسلیم؛ َسید شهاب الدین علویون