نویسنده = یاور عنانی
بررسی تجربی استحکام بین لایه ای در چند لایه الیاف/فلز اصلاح شده با الاستومر در ضربات سرعت بالا و پایین و بارگذاری خمشی شبه استاتیکی

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2931-2950

10.22060/mej.2019.16385.6358

محمدامین زارع زاده مهریزی؛ علیرضا طاهرزاده فرد؛ غلامحسین لیاقت؛ حامد احمدی؛ یاور عنانی؛ امین خدادادی؛ سیده سمانه آسمانی


مدل سازی رفتار مواد هایپرالاستیک تراکم ناپذیر مدرج تابعی تحت بارگذاری خمشی

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2045-2062

10.22060/mej.2019.14773.5936

غلامحسین رحیمی؛ محمد مهدی معماریان؛ یاور عنانی؛ شهرام حسینی چالشتری