نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی تأثیر میزان گرفتگی رگ کرونر چپ بر روی اکسیژن رسانی به بافت رگ

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 6-6

10.22060/mej.2020.16804.6445

حسین امجدی منش؛ امیدرضا عباسی؛ حسینعلی پاکروان؛ امید ابوعلی