نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی رفتار مواد هایپرالاستیک تراکم ناپذیر مدرج تابعی تحت بارگذاری خمشی

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2045-2062

10.22060/mej.2019.14773.5936

غلامحسین رحیمی؛ محمد مهدی معماریان؛ یاور عنانی؛ شهرام حسینی چالشتری