نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ربات های اجتماعی در آموزش و توانبخشی کودکان طیف اُتیسم در ایران

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2329-2354

10.22060/mej.2019.15434.6121

علیرضا طاهری؛ علی مقداری؛ مینو عالمی؛ حمیدرضا پوراعتماد