نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی رشد عضله دوسررانی تحت کشیدگی با بکارگیری الگوی چندمقیاسی برای افزودن تعداد سارکومرها

دوره 52، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3549-3566

10.22060/mej.2019.15643.6175

عبدالرحمن جامی الاحمدی؛ سعید جوادی؛ علیرضا دانش مهر؛ محدثه آزادواری؛ سعید نکونام