نویسنده = ���������������� ������������
بررسی تجربی و مقایسه عملکرد دو نوع کندانسور میکروکانال و پره-لوله با مبرد R407c در چرخه تبرید تراکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22060/mej.2023.21977.7551

مهدی هاشم آبادی؛ رامین حاجیان؛ جاماسب پیرکندی؛ شبنم منصوری؛ سید علی صدرواقفی