نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 10-10

10.22060/mej.2020.16524.6380

علی اصغر یلدایی؛ حسین رحمانی؛ فرامرز سرحدی؛ محمدرضا صالحی کلاهی