نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 427-436

10.22060/mej.2020.16547.6387

احسان اردکانی؛ علیرضا تیمورتاش؛ محمدعلی اردکانی