نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد

دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، مرداد 1400، صفحه 5-5

10.22060/mej.2020.18030.6715

فرشاد مرادی کشکولی؛ مجید سلطانی؛ محمدحسین حامدی