نویسنده = �������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تحلیلی احتراق غیر پیش آمیخته ابر ذرات تیتانیوم در هندسه جریان متقابل

دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، مرداد 1400، صفحه 13-13

10.22060/mej.2021.18209.6773

معین فرمهینی فراهانی؛ نیما حسنوند؛ مهدی بید آبادی