نویسنده = ���������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و K-means در استخراج چرخه واقعی رانندگی ترکیبی تهران- آمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22060/mej.2021.19222.6980

تابان مهر قرائتی؛ علی مومنی موحد؛ محمد آزادی؛ سید اشکان موسویان