نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی عملکرد حرارتی لوله گرمایی نوسانی در زاویه‌‌های نزدیک به افق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22060/mej.2021.19538.7082

رستم اکبری کنگرلوئی؛ مجید عباس علیزاده؛ احد رمضانپور